kONFIRMANTPROGRAMMET FOR 2016-17

Her kan du se konfirmantenes program for høst og vår 2016-17

Dag

Klokkeslett

Sted

Tema/Opplegg

Kommentar

Bibel /Katekisme

Tirsdag 6. september

17.30-18.30

Eiken kyrkje

Oppstart og info. Dåp og konfirmasjon.

Hva er det å tro?

Alle konfirmantene

Trosbekjennelsen

 

Søndag 11. september

11.00

Hægebostad kirke

Presentasjonsgudstjeneste

Hægebostad-konfirmantene

 

Søndag 18. september

11.00

Eiken kyrkje

Presentasjonsgudsteneste

Eiken-konfirmantane

 

Tirsdag 20. september

17.30-18.30

Eiken kyrkjestove

Bibelen og den store fortellingen

Alle konfirmantane

Konfirmantbibelen, Gud leder folket sitt.

Tirsdag 27. september

19.00

Birkeland bedehus

Foreldremøte for begge bygder

Foreldre fra begge bygder

 

Tirsdag 11. oktober

17.30-18.30

Eiken kyrkje

Gud har talt – og taler

Alle konfirmantane

Bibelen Konfirmantbibelen s. 6, s. 23

Utenat-ord s. 52,53,56

Fredag  14.- Lørdag 15. oktober

Fredag kveld til lørdag ettermiddag

Undeland

-Gud er skaper

-Jesus, Menneskesønnen, Messias – hvem er Han?

Konfirmantbibelen

Mye gøy!

1. trosartikkel,

2. trosartikkel, Markusevangeliet

Tirsdag 18. oktober

17.30-18.30

Hægebostad kirke

Kirka og gudstjenesten

Hægebostadkonfirmantene

Konf.bibelen s. 10-15

Tirsdag 25. oktober

Etter skoletid.. (ta skolebussen til Hamran)

Hamran snekkerverksted

Dugnad

Alle konfirmantene

 

1. november

Private hjem

Satt av til hjemmegruppe

Bønn/Nestekjærlighet

 

Luk. 10,25-37

Vår Far (Fadervår)

Tirsdag 8. november

17.30-18.30

Eiken kirke

Kirka og gudstjenesten

Eikenkonfirmantene

Konf.bibelen s. 10-15

Tirsdag 15. november

17.30-19.00

Eiken kyrkje

Temakveld: Misjon. Rita Jonasmo

 

Luk. 10,25-37

Vår Far (Fadervår)

Tirsdag 22. november

Private hjem

Satt av til hjemmegruppe

Bønn/Nestekjærlighet

 

Luk. 10,25-37

Vår Far (Fadervår)

Tirsdag 29. november

 

Hægebostad kirke

Forberede lysmessa

Hægebostadkonfirmantene

Profetiene

Tirsdag 6. desember

17.30-ca 19.30

Hele kommunen

Blomsteraksjonen

Alle konfirmantane

Diakoni

Søndag 11. desember

18.00

Hægebostad kirke

Lysmesse/Advents-konsert

Hægebostad-konfirmantene

 

Tirsdag 13. desember

17.30-18.30

Eiken kyrkje

Forberede lysmesse

Eikenkonfirmantane

Profetiane

Søndag 18. desember

18.00

Eiken kyrkje

Lysmesse/Advents-konsert

Eikenkonfirmantane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. januar

17.30-19.00

Kyrkjestova

De 10 bud – Å leve som Guds barn i Guds verden

Alle konfirmantene

De ti bud; Det dobbelts kjærlighetsbud. Konfirmantbibelen bakerst s. 53

17. januar

17.30-18.30

Eiken kyrkje

Kyrkja og gudstenesta

Bare Eikenkonfirmantane

Konfirmantbibelen s. 10-15

24. januar

17.30-19.00

Birkeland bedehus

Temakveld: Israel og Jødedommen

Alle Konfirmanter. Alle foreldre invitert.

Besøk av Jan Nordstokkå.

7. februar

17.30-18.30

Kyrkjestova

Kristendommen og de andre religionene

Alle konfirmanter

 

14. februar

17.30-18.30

Eiken kyrkje

AVREISESAMLING før Israelstur

Alle konfirmanter og foreldre

Siste avtaler, diverse informasjon

18.-25. februar

 

ISRAEL

 

 

 

7. mars

17.30-20.00

Kyrkjestova(?)

Filmkveld: «Risen»

Hva skjedde etter Jesu oppstandelse?

Alle konfirmantene

Joh. 19,33-35

1. Kor. 15,20

21. mars

17.30-19.00

Hægebostad kirke

Livets Ord i Dødens verden. Besøk fra begravelsesbyrået.

Alle konfirmantene

Joh. 11,25

Konf.bibelen s. 47

28. mars

19.30-21.00

Eiken kyrkje

Konfirmantforeldremøte

Konfirmantforeldre

 

4. april

17.30-19.00

Hægebostad og Eiken

Fasteaksjonen. Innsamling til Kirkens Nødhjelp

Etter aksjonen: Møte med Samuel Aweida fra Israel(?)

Alle konfirmanter.

 

18. april

17.30-18.30

Kyrkjestova

Bygge Guds rike. Den Hellige Ånd

Alle konfirmanter

3. trosartikkel

2. mai

17.15-18.45

Hægebostad kirke

Forberedelse av samtalegustjenesten

Hægebostadkonfirmantene

 

29. april

Ca 10-14

Eikåsen

Dugnad

Alle konfirmantane

 

Onsdag 3. mai

18.30

Hægebostad kirke/Birkeland bedehus

Samtalegudstjeneste og Konfirmantfest

Alle Hægebostadkonfirmanter,

foredre/familie

+++

Konfirmantene møter litt tidligere etter avtale

9. mai

17.30-19.00

Skjækan

Kristen, motor og trafikk

Alle konfirmanter

Vi besøker Holy Riders

14. mai

11.00

Hægebostad kirke

 Konfirmasjonsgudstjeneste

Hægebostadkonfirmantane

 

23. mai

17.30-19.00

Eiken kyrkje

Forebereding av samtalegudsteneste

Eikenkonfirmantane

 

Tirsdag 30. mai

18.30

Eiken kyrkje/Eiken bedehus

Samtalegudsteneste og konfirmantfest

Alle Eikenkonfirmanter,

foredre/familie

+++

 

4. juni

11.00

Eiken kyrkje

Konfirmasjonsgudsteneste

Eikenkonfirmantane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del denne artikkel på e-post
25. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Hægebostad Powered by Agrando