Her kan du melde deg på som konfirmant 2017-18
Her kan du melde deg på som konfirmant 2017-18

Påmelding til konfirmasjon 2017-18

For påmelding - trykk denne linken: Her kan du melde deg på til konfirmasjon 2017-18

Vi er glad for å få påmeldingen din så snart som mulig, og helst innen 10. juni.

Informasjon om konfirmanttida finner du her (se teksten nedenfor eller last ned brosjyren. Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med kirkekontoret):

Informasjon om konfirmanttida

Kjære 8.-klassing! Med dette lille brevet vil vi ønske deg velkommen som konfirmant, og gi deg de opplysningene du i første omgang behøver. Du kan melde deg på på  www.haegebostad.kirken.no  (Klikk «påmeldinger» til høyre på hovedsida) .

 

Jeg tror konfirmasjonstida vil gi deg mange gode opplevelser. Og du vil merke at du og de andre konfirmantene har en spesiell plass i menigheten dette året.

Konfirmasjon er en oppfølging av dåpen. Av dem som ikke er døpt fra før, er det mange som bestemmer seg i løpet av konfirmasjonstiden for å bli døpt. Alle er velkommen til å delta i opplegg og undervisning. ”Konfirmasjon” betyr ”bekreftelse”, og vårt ønske for deg er at du i konfirmantåret kan få bekreftet troen din på Gud som har skapt deg, elsker deg, som ønsker å leve sammen med deg og bruke deg, og som sendte Jesus som frelseren din!.

 

Konfirmasjonsundervisningen vil normalt gå ca 2 tirsdager i måneden kl. 17.30. En del av samlingene vil alle konfirmantene være sammen, og noen ganger vil man være fordelt hver menighet/hver bygd for seg.

 

Prest Bernt Rune er hovedansvarlig for undervisningen. Noen ganger har vi gjester. Det er ikke helt avklart om vi i tillegg kommer til å ha en konfirmantmedarbeider.

Blant tema som berøres, kan jeg nevne:

«Hva er det Å TRO»; «Misjon»; «Kirken og gudstjenesten»; «Bibel og Bibelbruk»; «Bønn»;  «Dåp og Nattverd»; «Frelseshistorien»; «De vanskelige tingene: Penger, Sex og Rus»;  «Jesu liv og Verk», «Den Hellige Ånd», «Nestekjærlighet»; «Kristen - Motor – Trafikk», «Døden og det kristne håpet».

Utenom den faste undervisningen, vil du få ansvar i en av barneaktivitetene som fins i bygda di, og det hører med til opplegget at du deltar i en del gudstjenester i løpet av året. Regelen sier at alle konfirmantene skal være minst åtte ganger i kirka. Av og til kan du være kirkevert, kjøre prosjektoren, hjelpe til i søndagsskole/søndagsklubb. Dessuten legger vi opp til noen gruppesamlinger hjemme hos noen i menigheten. Det planlegges en overnattingstur 13.-14. oktober på Undeland. Veldig gøyJ!

Merk deg at Eikenkonfirmantene har sin presentasjonsgudstjeneste 3. september, mens presentasjonsgudstjenesten for Hægebostadkonfirmantene er planlagt den 10. september.

 

Tilbakemeldingene etter fem år med konfirmanttur til Israel er tydelige på at dette er veldig verdifullt. Hovedordningen er at tur arrangeres annethvert år. Vinterferien 2018 står et slikt tilbud på programmet. Er det interesse for dette, vil vi sette i gang planlegging. Turen er først og fremst et frvillig, supplerende tilbud for konfirmantene, men hvert år har en del foreldre hatt lyst til å delta, og da har inntil én forelder pr. konfirmant mulighet til å delta. Turprisen er godt sponset for konfirmanter, mens foreldre må betale kostpris. Les om turen i fjor på Facebook: «Konfirmanttur til Israel»

 

 

Siden konfirmasjon er noe du selv velger, stilles noen krav til deg:

-At du møter trofast og presis til timene.

-At du holder ro og orden.

-At du tar med deg det undervisningsmateriell som du får beskjed om til hvert samvær.

-At du følger det opplegget som er lagt opp – også med deltakelse på gudstjenester og andre oppgaver du blir tildelt.

 

God oppførsel er viktig for at alle skal trives.

 

Nødvendig fravær utenom sykdom bør meldes hjemmefra på forhånd.

 

VEL MØTT TIL ET GODT KONFIRMANTÅRJ!

 

Bernt Rune Sandrib                

-sogneprest               
Del denne artikkel på e-post
17. juli 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Hægebostad Powered by Agrando