Bli personlig medlem i nettverket FRIMODIG KIRKE
Bli personlig medlem i nettverket FRIMODIG KIRKE

Det inviteres nå til personlig medlemskap i Nettverket FRIMODIG KIRKE. Nettverket bygger på de forutsetninger som ligger i «Erklæring om den kirkelige situasjon» fra våren 2016.

 

 

 

Les mer om Frimodig kirke nedenfor.

Medlemskapet kan du opprette ved å trykke på DENNE LINKEN!

Her kan du melde deg inn i Frimodig kirke, ved å registrere dine kontaktopplysninger og betale medlemskontingent for 2017 på 500 kroner. Forutsetning er at du identifiserer deg med nettverkets basis og formål. Se forøvrig medlemskategorier. 

 

§ 1 Formål

Frimodig kirke (heretter FK) er et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke som ønsker å virkeliggjøre Jesu misjonsbefaling (Mat. 28, 18-20).

FK skal møte behovet for å samles og utrustes på apostolisk grunn, bygge kristne fellesskap og være en støtte for enkeltpersoner, menigheter og ledere i Dnk.

FK vil romme mennesker og grupper fra ulike kirkelige bakgrunner, og har et kall til å sikte mot en bredest mulig enhet på sannhetens grunn. Enheten i troen på og etterfølgelsen av Jesus Kristus overskrider de grensene som vi lager mellom hverandre. Jesus ber i Joh. 17, 21 for kirkens enhet «for at verden skal tro».

 

§ 2 Basis

FKs basis er Bibelen som Guds ord og de oldkirkelige symboler, Confessio Augustana og Luthers lille katekisme som sanne uttrykk for bibelsk tro. Nettverket bygger på de forutsetninger som ligger i «Erklæring om den kirkelige situasjon» fra våren 2016.

 

§ 3 Medlemskap og tilknytning

FK er åpent for enkeltmedlemmer i Den norske kirke, menigheter og organiserte grupper og fellesskap som identifiserer seg med nettverkets basis og formål. Støttemedlemskap kan tegnes av personer som identifiserer seg med basis og formål men som ikke er medlemmer av Den norske kirke. Disse får ikke stemmerett og kan ikke velges til styret sentralt. (Ordning med gruppemedlemsskap skal utredes nærmere og avklares på neste årsmøte. Foreløpig gjelder innmelding som enkeltmedlemmer.)
Del denne artikkel på e-post
19. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Hægebostad Powered by Agrando