En utfordring fra kirken i det hellige land
En utfordring fra kirken i det hellige land

Menighetene her i vårt distrikt har fått en utfordring fra fra kristne i landet der Jesus vandret. 

MENIGHETENE I LISTER HAR FÅTT EN UTFORDRING:
GI EN HÅNDSREKNING TIL KRISTNE I JESU FØDEBY OG I LANDET DER HAN VANDRET!
Menighetene i Lister prosti utfordres til å støtte ungdom i kristne menigheter i Betlehem, Beit Sahor, Beit Jalla, Jerusalem og Ramallah, med å styrke sin kristne tro og identitet. Kvinner i menigheten er også en viktig målgruppe for arbeidet vi inviteres til å støtte. Julaften 2017 ble det samlet inn hele kr. 15443,62 i Eiken kyrkje til Betlehemsmenigheten! i 2018 går julaftensofringene både i Hægebostad og Eiken til dette prosjektet.
 
En gruppe prester fra vårt prosti besøkte menigheten i Beit Jalla våren 2016.
Deltakelse i nattverdgudstjeneste i menigheten
I samtalen med menighetens prest etter søndagsgudstjenesten, fikk vi beskrevet noe av situasjonen i området:
I tillegg til at kristne i Betlehemsområdet, der man tidligere var mange, er i ferd med å bli en minoritet, fører fattigdom og den politisk ustabile situasjonen til voldshandlinger, og gir begrenset bevegelsfrihet. Ungdom som vokser opp her, kjenner at de har beskjedne framtidsutsikter i landet de kjenner som sitt hjem.
Til venstre: Julefeiring ved den lutherske Talita Kumiskolen i Beit Jalla

 
I denne situasjonen ber pastor Saliba Rishmawi oss om hjelp til å legge til rette for turer til steder i Israel og de palestinske områder som, tross kort geografisk avstand, normalt vil ligge utenfor rekkevidde for ungdom i dette området. Å få oppleve stedene der Jesus vandret, gjorde under, kalte til disipler, døde og oppstod, vil kunne bidra til å gi kristen ungdom frimodighet på egen tro og identitet, og i neste omgang virke styrkende for hele det kristne fellesskapet. Steder som omfattes av turplanene er Galilea, Nablus/Sikem-området, Dødehavsområdet med Qumran, Jeriko med Jesu dåpssted, Jerusalem.
 
Til venstre: Kanskje en av dem som kommer til å få glede av vår støtte
 
Målet er i perioden 2017-2020 å samle inn 10000 Euro til støtte for prosjektet. Innsamlede midler sendes her januar i prosjektperioden, slik at prosjektet kan startes opp før hele summen er kommet inn. Hægebostad- og Eikenkonfirmantene vil i prosjektperioden legge opp til å møte representanter for menighetene under sine Israelsbesøk.Del denne artikkel på e-post
24. mars 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Hægebostad Powered by Agrando