Tid for påmelding til konfirmasjon 2018-19
Tid for påmelding til konfirmasjon 2018-19
8.-klassing: velkommen til å melde deg på til konfirmasjon!
 
 
Kjære 8.-klassing! Med dette lille brevet vil vi ønske deg velkommen som konfirmant, og gi deg de opplysningene du i første omgang behøver. Du kan melde deg på på  www.haegebostad.kirken.no  (Klikk «påmeldinger» til høyre på hovedsida) eller på denne linken så snart du er klar, og iallfall helst innen 10. juni. Rask påmelding gjør vår planlegging enklere.
Jeg tror konfirmasjonstida vil gi deg mange gode opplevelser. Og du vil merke at du og de andre konfirmantene har en spesiell plass i menigheten dette året. 
Konfirmasjon er en oppfølging av dåpen. Av dem som ikke er døpt fra før, er det mange som bestemmer seg i løpet av konfirmasjonstiden for å bli døpt. Alle er velkommen til å delta i opplegg og undervisning. Selve konfirmasjonshandlingen forutsetter dåp. ”Konfirmasjon” betyr ”bekreftelse”, og vårt ønske for deg er at du i konfirmantåret kan få bekreftet troen din på Gud som har skapt deg, elsker deg, som ønsker å leve sammen med deg, og som sendte Jesus som frelseren din!
Konfirmasjonsundervisningen vil normalt gå ca 2 tirsdager i måneden kl. 17.30, med 1 eller 1 ½ times varighet. En del av samlingene vil alle konfirmantene være sammen, og noen ganger vil man være fordelt hver menighet/hver bygd for seg.
 
Prest Bernt Rune er hovedansvarlig for undervisningen. Vi håper også med å ha et par konfirmantmedarbeidere i tillegg.Noen ganger har vi gjester.
Blant tema som berøres, kan jeg nevne:
«Hva er det Å TRO»; «Misjon»; «Kirken og gudstjenesten»; «Bibel og Bibelbruk»; «Bønn»;  «Dåp og Nattverd»; «Frelseshistorien»; «De vanskelige tingene: Penger, Sex og Rus»;  «Jesu liv og Verk», «Den Hellige Ånd», «Nestekjærlighet»; «Kristen - Motor – Trafikk», «Døden og det kristne håpet».
Utenom den faste undervisningen, vil du få ansvar i en av barneaktivitetene som fins i bygda di, og det hører med til opplegget at du deltar i en del gudstjenester i løpet av året. Regelen sier at alle konfirmantene skal være minst åtte ganger i kirka. Av og til kan du være kirkevert, kjøre prosjektoren, hjelpe til i søndagsskole/søndagsklubb. Dessuten legger vi opp til noen gruppesamlinger hjemme hos noen i menigheten. Det planlegges en overnattingstur 21.-22. september på Undeland, så de dagene er det bare å sette av! Veldig gøy!
Merk deg at Eikenkonfirmantene har sin presentasjonsgudstjeneste 16. september, mens presentasjonsgudstjenesten for Hægebostad-konfirmantene blir den 23. september. Begge søndager kl. 11
turen
Tilbakemeldingene etter 6 etterfølgende år med tilbud om konfirmanttur til Israel veldig gode. Hovedordningen er at tur arrangeres annenhver vinterferie, med pause i 2019. Er det stor interesse for dette, kan tur likevel bli aktuelt, og man kan markere interesse under påmeldingen. Blir det ikke arangert tur dette året, eller velger man å ikke bli med i denne omgang, vil man få mulighet til å delta på neste tur. Israelsturen er først og fremst et supplerende tilbud for konfirmantene. Men hvert år har en del foreldre hatt lyst til å delta, og da har inntil én foresatt pr. konfirmant fått lov til å delta. Turprisen for konfirmantene er godt sponset (egenandal 3500,- for konfirmanter hjemmehørende i kommunen.), og må kunne anses som en kostbar og verdifull konfirmasjonsgave fra menigheten, mens foresatte må betale full pris. For evt. utenbygds konfirmanter gjelder egne regler. Les om turen i fjor på Facebook: «Konfirmanttur til Israel». Det forutsettes ikke at foreldre må være med.

Siden konfirmasjon er noe du selv velger, stilles noen krav til deg:
-At du møter trofast og presis til timene.
-At du holder ro og orden.
-At du tar med deg det undervisningsmateriell som du får beskjed om til hvert samvær.
-At du følger det opplegget som er lagt opp – også med deltakelse på gudstjenester og andre oppgaver du blir tildelt.
God oppførsel er viktig for at alle skal trives.
Nødvendig fravær utenom sykdom bør meldes hjemmefra på forhånd.
VEL MØTT TIL ET GODT KONFIRMANTÅR!
 
Bernt Rune Sandrib, sogneprest     
 
 
Følg med på www.haegebostad.kirken.no
Facebook: Kirka i Hægebostad og Eiken
E-post: Bernt@haegebostad.kirken.no
Telefon til kirkekontoret: 38348708Del denne artikkel på e-post
24. mars 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Hægebostad Powered by Agrando