Ikke et bedehus, ikke ei ny kirke, men......
 


Ikke et bedehus, ikke ei ny kirke, men......
Ikke et bedehus, ikke ei ny kirke, men......

Ikke et nytt bedehus, ikke ei ny kirke, men… - ja hva er det egentlig for slags bygg som reiser seg like foran Hægebostad kirke? Her kan du følge byggeprosessen i bilder fra første "spadetak."

- Ja hva er det egentlig for slags bygg som er reist like ved Hægebostad kirke?

Og viss man kaller det et nytt kirkesenter går tankene fort i retning av noe veldig stort noe. Faktum er at man har slitt med å finne en betegnelse som gir de riktige assosiasjonene. Selv om «kirkesenter» kanskje er det mest treffende så langt.

Men kanskje det går an å forklare det nye bygget på følgende måte: I 175-årsjubileumsåret for Hægebostad kirke bygges nå det som var utenfor tankehorisonten til de dyktige bygdas folk som i 1844 reiste det staselige kirkebygget. Den gangen tenkte man ikke på søndagsskole. Og man tenkte ikke på en egen kirkelig trosopplæring fra 0-18 år. Eller at man skulle behøve egne, egnede konfirmantundervisningslokaler i nær tilknytning til kirka. Eller på et sted der man kunne samles etter gudstjeneste til kirkekaffe ansikt til ansikt, i stedet for «ansikt-til-nakke», slik de fleste kirker den gangen ble designet. Eller på universell utforming og toalett tilrettelagt for funksjonshemmede.

Det er bred enighet i menigheten om at bedehus har man et annet sted, der det er plass til større møter, løpende barne- og ungdomsarbeid, korarbeid og foreningsarbeid. Og hele menigheten hegner om bedehuset og dets plass og nødvendighet. Men ved kirka fyller man nå et udekket behov, man bygger det man har manglet akkurat der – et lokale som kan supplere kirkerommet – på kirkestedet. Og når man i tillegg flytter kirkekontorene som skal betjene Hægebostad og Eiken menigheter, samt Hægebostad kirkelige fellesråd, sikrer man tilstedeværelse i det nye bygget gjennom uka, slik at det blir et levende bygg. 

Noen små hindringer underveis viste seg å ikke våre uoverstigelige. Man kom ikke i gang før litt sent på våren. Men nå aksellererer det. Hver eneste dag har det nå vært spennende å følge med og se at bygget tar form. Det er fortsatt planen og håpet at det skal stå ferdig i løpet av året. 

Et annet håp er at bygda skal kjenne på seg selv at dette er vårt - dette er mitt - slik som vi også tror at bygdefolket opplever at det gamle kirkebygget er det. Aller lettest er det  å kjenne tilhørighet der man også har investert noe av sitt eget. Det kan være på dugnadsarbeid eller gjennom økonomisk støtte. Jo flere som kjenner at dette vil de støtte, jo kortere blir nedbetalingstida. Trykk på denne linken, så finner du ytterligere informasjon om bygget, og om hvordan du kan støtte det. Folderen vil nok også bli å finne i mange postkasser. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret om du ønsker folderen tilsendt, eller har spørsmål knyttet til prosjektet. 

Det viktigste vi håper på og aldri vil slutte å be om er at Gud må sende sin Ånd og gi sin velsignelse til menighetene våre og til bygda vår, og at dette prosjektet kan bli et godt redskap til at Han kan nå den enkelte av oss med evangeliet og sin rike kjærlighet.

Nedenfor legges det inn bilder etterhvert som arbeidet skrider frem, så bare følg med..!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulvleggerdugnad 5. desember 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over:Fra jubileumshelg og førstegangsbruk av et litt uferdig nybygg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gipsplater er stort sett på plass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over: Snekkere i arbeid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over: Isoleringsdugnad 26. september

 

 

 

Over: Nybygget i juli 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over:Nå ser man også godt konturene av Kontor delen, nærmest på bildet.

 

Oddgeir Bryggeså og Arne Nøkland på oppdrag for firma Vidar Moi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del denne artikkel på e-post
25. september 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Hægebostad Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort