Sammen som kirke i hele verden - resultat


Misjonsaksjonen Sammen som kirke i hele verden - slik gikk det.

I tiden mellom Kristi Himmelfartsdag og St.Hans har vi hatt misjonsaksjon til inntekt for misjonsprosjektene våre.

I Eiken ble det samlet inn kr. 14696,25  til misjonsarbeidet i Mongolia

I Hægebostad ble det samlet inn kr. 14706,50 til misjonsarbeidet blant Malinkéfolket i Mali og Senegal.

Takk til alle som har gitt!

Vi er den del av en verdensvid kirke, og vi ber og arbeider for at evangeliet om Jesus må til til hver plett på jord. Hos oss har vi tatt på oss et særskilt ansvar for Mongolia og Mali/Senegal.

Tilbake