RESULTAT - Sammen som kirke i hele verden


Målet var kr 18 000 - resultatet ble kr 24 200!!

 

Eiken og Hægebostad menigheter inviterte deg til å bli med og støtte Israelsmisjons arbeid ved tilfluktsstedet Machaseh i Jerusalem - nå takker vi alle som har vært med å bidratt til dette flotte resultatet!

Vi hadde satt kr 18 000 som mål i perioden pinse til St. Hans, men resultatet endte på hele kr 24 200!!

Vil du finne ut mer om Israelsemisjonen og Machaseh, eller gi en gave kan du lese på nettsiden til Israelsmisjonen ved å klikke her.

Slik presenterer Israelsmisjonen arbeidet til Machaseh på sin hjemmeside:

"Machaseh betyr tilfluktssted. Machaseh gir mennesker et glimt av himmel midt i en tung og vanskelig hverdag, der mennesker blir sett, anerkjent og verdsatt.

Fokusområder:
Redde barn og voksne fra utrygge hjem
Kjempe mot menneskehandel
Bistå med juridisk veiledning
Tilby terapi og sjelesorg
Tilby mat og klær til de fattige
Hjelpe holocaustoverlevende"

Gjennom Machaseh tilbys hjelp til trengende, uavhengig av ulik religion eller hvilket folkeslag man tilihører.

Apostelen Paulus: "Menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver." Romerne 15,26-27

Tilbake