Hægebostad menighetsråd


Varamedlem Hægebostad menighetsråd og varamedlem Hægebostad kirkelige fellesråd

Geir Andreassen

94527202

Send e-post

Medlem Hægebostad menighetsråd

Wenche Gysland

41653428

Send e-post

Medlem Hægebostad menighetsråd

Tor Bjarne Kvåle

99536181

Send e-post

Medlem Hægebostad menighetsråd

Jorunn Ljosland

48132022

Send e-post

Varamedlem Hægebostad menighetsråd og medlem Hægebostad kirkelige fellesråd

Bjarne Løland

94192440

Send e-post

Medlem Hægebostad menighetsråd

Hægebostad menighetsråd

38348708

Send e-post

Leder Hægebostad menighetsråd

Alf Gunnar Olsen

91698044

Send e-post

Medlem Hægebostad menighetsråd og nestleder Hægebostad kirkelige fellesråd

May Sissel Rossevatn

97174098

Send e-post

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn og prest i Lyngdal sokn / Hægebostad MR/FR, Eiken SR

Bernt Rune Sandrib

90979232

Send e-post

Varamedlem Hægebostad menighetsråd

Jan Gunnar Tingvatn

91548955

Send e-post