Ansatte


Kyrkjegardsarbeider Eiken kyrkjegard

Jon Magnus Eiken

94174596

Send e-post

Renholder

Astrid Fåland

47601454

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Hægebostad kirkegård

Arne Haddeland

90085377

Send e-post

Kyrkjetenar i Eiken kyrkje

Hauk Torkel Torhildsson Høyland

47951902

Send e-post

Kirketjener Hægebostad kirke

Inger Johanne Kallstøl

91240446

Send e-post

Kyrkjetenar ved begravelser i Eiken kyrkje

Aud Ramona Langås

93884157

Send e-post

Trosopplærer i Hægebostad og Eiken

Merete Leland

99166974

Send e-post

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send e-post

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn og prest i Lyngdal sokn / Hægebostad MR/FR, Eiken SR

Bernt Rune Sandrib

90979232

Send e-post

Kirkemusiker

Emmanuel Waldron

41573698

Send e-post

Menighetssekretær og kirkegårdsleder

Anne Grete Øydna

90158614

Send e-post