Ansatte


Kirkegårdsarbeider Eiken

Benjamin Eiken

94811501

Send e-post

Renholder

Astrid Fåland

47601454

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Hægebostad kirkegård

Arne Haddeland

90085377

Send e-post

Kyrkjetenar Eiken kyrkje

Anne Remine Langås Hauge

+4790979104

Send e-post

Kirketjener Hægebostad kirke

Inger Johanne Kallstøl

91240446

Send e-post

Kyrkjeteanar Eikne kyrkje og varamedlem Eiken sokneråd

Aud Ramona Langås

+4793884157

Send e-post

Trosopplærer

Hilde Senumstad Olsen

97152763

Send e-post

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

+4795853501

Send e-post

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn / Medlem Eiken SR, Hægebostad MR og Hægebostad FR

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send e-post

Organist Hægebostad kirke og Eiken kyrkje

Anne-Mette Villadsen

+4746841887

Send e-post