Informasjon


Orientering om dåpen og hvordan gjøre en registrering av dåp.

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Men også når det er en ungdom eller en voksen som døpes, tror vi at det er Gud som handler i dåpen. Dåpen markerer at vi nå skal få være barn av Gud, og at Gud vil bære oss. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Ønsker du dåp i Hægebostad kirke eller Eiken kyrkje trykker du på "Ny registrering". Velg dåpssted(er) og trykk "Søk". Velg aktuell gudstjeneste og trykk så på "Åpne skjema for utfylling" Du vil så bli bedt om å skrive inn ditt mobilnummer og trykke "Send". Du vil i løpet av kort tid få tilsendt en kode. Skriv inn denne koden og fødselsnummer til barnet/den som skal døpes. Har barnet ikke fått fødselsnummer enda kan du bruke ditt eget.

Fyll inn opplysningene i dåpsskjemaet og send inn forespørselen. Den vi bli behandlet av oss på kirkekontoret i løpet av 1-3 arbeidsdager. Om et dåpsbarn ikke har fått fødselsnummer og du bruker ditt eget nummer ved registrering, må du komme tilbake til denne siden og velge "Jeg vil åpne en registrering" og korrigere barnets fødselsnummer når du får det fra folkeregisteret. Du vil motta en SMS eller e-post fra oss når din forespørsel er behandlet.

Hvis du vil vite mer om dåp, kan du be om en samtale med en av våre prester eller en annen ansatt i kirken. Etter at dåpsforespørselen er bekreftet på SMS/e-post tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale. Det skjer normalt når dåpsdagen nærmer seg. Dåpssamtalen kan skje i hjemmet eller på kirkekontoret. Her samtales det om hva dåp er, og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten om før dåpssamtalen. Ønsker dere en spesiell salme, eller vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen? 

NB: Melder du dåp i en av kirkene i Hægebostad, men er folkeregistrert i en annnen kommune, må du i tillegg melde dåpen til kirkekontret i det soknet du hører til. Gjør det etter at du har fått bekreftlese på at dåp hos oss er i orden. Da vil du, om ikke annet særlig avtales, bli innkalt til dåpssamtale i det soknet du bor og kirkekontoret der du bor sender kirkekontret i Hægebostad en dåpsmelding.

Ved spesielle ønsker knyttet til dåp er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du her.