Bryllup


En kirkelig vielse er både en fest for kjærligheten, en offentlig juridisk handling og en gudstjeneste med bønn om Guds hjelp og velsignelse over ekteskapet. I kirken gir brudeparet, for Guds ansikt og i vitners nærvær, sitt løfte om å leve sammen i ekteskap.

Ved ønske om kirkelig vigsel, ta kontakt med kirkekontoret for å avtale tid og sted for vigsel på tlf.: 38 34 87 08.

Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen foretas av folkeregistermyndigheten. De har en egen informasjonsside med nødvendige skjemaer som du finner på skatteetaten.no

Papirene må klargjøres mellom en og fire måneder for bryllupet. Brudefolket må sende inn skjemaet "Prøvingsattest - Erklæring fra brudefolket" og brudeparets forlovere må sende inn "Forlovererklæring".

Prøvingsattesten må leveres til Hægebostad kirkekontor for vielser i Hægebostad kirke og Eiken kyrkje. Den kan enten leveres i våre åpningstider eller sendes pr. post. Bruk følgende adresse: Soknepresten i Hægebostad, Lygnaveien 548, 4590 Snartemo. 

Før selve vigselen er det en vigselssamtale med presten. Presten tar normalt kontakt i en av ukene før vigselen. Det er mulig å kontakte det aktuelle kirkekontoret, om det for eksempel er få anledninger til å få til en slik samtale, for å avtale tid. Det kan også være lurt å ta kontakt med organist for å avtale bryllupsmusikk i god tid. Tilsvarende også med kirketjener for å avtale tidspunkt for pynting av kirken og hvis dere planlegger ulike innslag i vielsen som krever forberedelser (lydprøve etc.). Kontaktinformasjon til våre prester, organister og kirketjenere finner dere her.

For brudepar som ikke bor eller har bodd (folkeregisterført) i kommunen, er det en avgift bruk av kirke og for tjenester utført av organist og prest. Det samme gjelder om ingen av brudefolkene er medlem i Dnk eller om vigselsmann er tilknyttet et annet kristent trossamfunn enn Den norske kirke. Regler for avgift ved utleie av kirkene i Hægebostad kan lastes ned her.  Vilkår for bruk og utleie av kirker og kapell i Hægebostad kan lastes ned her (kommer).

Vi ønsker lykke til med bryllupsplanleggingen og er glade for at vi får være med på å legge til rette for den store dagen!