Hægebostad kirkelige fellesråd


Adresse: Lygnaveien 548, 4590 Snartemo - se kart
Telefon: 38 34 87 08
Epost: Send e-post

Nedenfor finner du link kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Hægebostad kirkelige fellesråd samt prester ved Hæebostad kirkekontor. Du finner også linker til kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd.

Hægebostad kirkellige fellesråd

38348708

Send e-post

Hægebostad menighetsråd

38348708

Send e-post

Eiken sokneråd

38348708

Send e-post

Kyrkjegardsarbeider Eiken kyrkjegard

Jon Magnus Eiken

94174596

Send e-post

Renholder

Astrid Fåland

47601454

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Hægebostad kirkegård

Arne Haddeland

90085377

Send e-post

Kyrkjetenar i Eiken kyrkje

Hauk Torkel Torhildsson Høyland

47951902

Send e-post

Kirketjener Hægebostad kirke

Inger Johanne Kallstøl

91240446

Send e-post

Kyrkjetenar ved begravelser i Eiken kyrkje

Aud Ramona Langås

93884157

Send e-post

Trosopplærer i Hægebostad og Eiken

Merete Leland

99166974

Send e-post

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send e-post

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn og prest i Lyngdal sokn / Hægebostad MR/FR, Eiken SR

Bernt Rune Sandrib

90979232

Send e-post