Hægebostad kirkelige fellesråd


Adresse: Lygnaveien 548, 4590 Snartemo - se kart
Telefon: 38 34 87 08
Epost: Send e-post

Nedenfor finner du link kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Hægebostad kirkelige fellesråd samt prester ved Hæebostad kirkekontor. Du finner også linker til kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd.

Hægebostad kirkellige fellesråd

38348708

Send epost

Hægebostad menighetsråd

38348708

Send epost

Eiken sokneråd

38348708

Send epost

Kyrkjegardsarbeider Eiken kyrkjegard

Ole Tobias Eiken

97197224

Send epost

Renholder

Astrid Fåland

47601454

Send epost

Kirkegårdsarbeider Hægebostad kirkegård

Arne Haddeland

90085377

Send epost

Trosopplærer

Hilde Senumstad Olsen

97152763

Send epost

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

95853501

Send epost

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn / Medlem Eiken SR, Hægebostad MR og Hægebostad FR

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send epost