Hægebostad kirkelige fellesråd


Adresse: Lygnaveien 548, 4590 Snartemo - se kart
Telefon: 38 34 87 08
Epost: Send e-post

Nedenfor finner du link kontaktinformasjon til Den norske kirke og ansatte i Hægebostad kirkelige fellesråd samt prester ved Hæebostad kirkekontor. Du finner også linker til kontaktinformasjon til medlemmer i fellesråd/menighetsråd/sokneråd.

Hægebostad kirkellige fellesråd

38348708

Send e-post

Hægebostad menighetsråd

38348708

Send e-post

Eiken sokneråd

38348708

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Eiken

Benjamin Eiken

94811501

Send e-post

Renholder

Astrid Fåland

47601454

Send e-post

Kirkegårdsarbeider Hægebostad kirkegård

Arne Haddeland

90085377

Send e-post

Kyrkjetenar Eiken kyrkje

Anne Remine Langås Hauge

+4790979104

Send e-post

Kirketjener Hægebostad kirke

Inger Johanne Kallstøl

91240446

Send e-post

Kyrkjeteanar Eikne kyrkje og varamedlem Eiken sokneråd

Aud Ramona Langås

+4793884157

Send e-post

Trosopplærer

Hilde Senumstad Olsen

97152763

Send e-post

Kirkeverge i Lyngdal og Hægebostad

Carl Magnus Salvesen

+4795853501

Send e-post

Sokneprest Hægebostad sokn og Eiken sokn / Medlem Eiken SR, Hægebostad MR og Hægebostad FR

Bernt Rune Sandrib

+4790979232

Send e-post

Organist Hægebostad kirke og Eiken kyrkje

Anne-Mette Villadsen

+4746841887

Send e-post