Årets konfirmasjoner er utsatt


Nye datoer for konfirmasjonsgudstjenestene finner du her

 

I Hægebostad og Eiken menigheter er det nå bestemt at konfirmasjonsgudstjenestene blir utsatt til andre siden av sommeren. 
Vi ønsker å kunne feire konfirmantene på aller beste måte, og med minst mulig begrensninger for hvor mange som kan være til stede i kirke og festlokale. 

Mange andre arrangementer som har vært planlagt i vår og sommer (17.mai, eksamener, festivaler et.c.) har vi i løpet av januar og februar sett bli avlyst, eller det har blitt gitt tydelige signaler om begrensninger. 
Da ser vi heller ingen tungtveiende grunn til at vi skal drøye lenger med å utsette konfirmasjonene. Nå er det viktig å gi forutsigbarhet for alle som trenger en tydelig beskjed for å kunne planlegge.

Nye datoer i Hægebostad og Eiken er:
Eiken kyrkje: søndag 29. august kl. 11
Hægebostad kirke: søndag 12. september kl. 11

For samtalegudstjenestene er det pr. i dag ikke gjort noen forandringer vedr. tidspunkt.
 

Tilbake