Konfirmasjonstida 2021-22


Her finner du informasjon om konfirmantåret 2021-2022

 

Kjære 8.-klassing! Med dette lille brevet vil vi ønske deg velkommen som konfirmant, og gi deg de opplysningene du i første omgang behøver. Påmelding:  https://www.haegebostad.kirken.no/Påmelding  Rask påmelding gjør vår planlegging enklere. Og iallfall helst innen 10. juni:-) 

Jeg tror konfirmasjonstida vil gi deg mange gode opplevelser. Og du vil merke at du og de andre konfirmantene har en spesiell plass i menigheten dette året. 
Konfirmasjon er en oppfølging av dåpen. Selve konfirmasjonshandlingen forutsetter at du er døpt. En del av dem som ikke er døpt fra før, bestemmer seg i løpet av konfirmasjonstida for å bli døpt. Alle er velkommen til å delta i opplegg og undervisning. ”Konfirmasjon” betyr ”bekreftelse”, og vårt ønske for deg er at du skal få bekreftet troen din på Gud som har skapt deg, elsker deg, sendte Jesus som frelseren din, og har en plan for livet ditt!

Konfirmasjonsundervisningen vil normalt gå ca 2 tirsdager i måneden kl. 17.30, normalt med 1 eller 1 ½ times varighet. På mange av samlingene vil alle konfirmantene fra begge bygder være sammen, og noen ganger vil man ha opplegg hver bygd for seg.

Prest Bernt Rune Sandrib har hovedansvaret for undervisningen, og vi har noen ganger har vi spennende gjester. 
Blant tema som berøres, kan jeg nevne:
«Hva er det Å TRO»; «Jesu liv og Verk», «Misjon»; «Nestekjærlighet»; «Kirka og gudstjenesten»; «Bibel og Bibelbruk»; «Å leve som Guds barn i Guds verden»; «Dåp og Nattverd»; «Frelseshistorien»;»;  «Den Hellige Ånd», «Kristen - Motor – Trafikk», «Døden og det kristne håpet».
Utenom den faste undervisningen, vil du få oppgave i en av barneaktivitetene som fins i bygda di, og det hører med til opplegget at alle konfirmantene skal være minst 8 ganger på gudstjeneste i løpet av året. Av og til kan du være kirkevert, kjøre prosjektoren, synge/spille. Dessuten legger vi opp til gruppesamlinger hjemme hos noen i menigheten. Det planlegges en overnattingstur 24.-25.september på Undeland, så det er viktig å holde av de dagene - veldig gøy! 

Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene er en av de viktige gudstjenestene i konfirmanttida. Eikenkonfirmantene presenteres i si kyrkje 17. oktober; Hægebostadkonfirmantene i sin kirke 26. september.


Siden konfirmasjon er noe du selv velger, stilles noen krav til deg: 
-At du møter trofast og presis til timene. 
-At du holder ro og orden. 
-At du tar med deg det undervisningsmateriell som du får beskjed om til hvert samvær. 
-At du følger det opplegget som er lagt opp – også med deltakelse på gudstjenester og andre oppgaver du blir tildelt.

God oppførsel er viktig for at alle skal trives. 

Nødvendig fravær utenom sykdom bør meldes av foreldre på forhånd. 

På bakgrunn av mange års erfaring med tur til Israel, Bibelens land, ønsker vi at alle konfirmantene skal få et tilbud om dette. En slik tur er frivillig, og er kostbar, men konfirmanter hjemmehørende i Hægebostad og Eiken er «dramatisk» sponset. I utgangspunktet er disse turene planlagt å gå annethvert år, og det er planlagt tur 19.-26. februar (vinterferien).  Du kan skaffe deg et inntrykk av turene på Facebook: «Konfirmanttur til Israel». Det har alltid vært en del foreldre som har ønsket å være med på disse turene til fullpris. Det er for dem som har lyst, og er veldig hyggelig, men ikke en forventning. Vi vil være godt dekket med ansvarlige voksenpersoner.

Konfirmasjonsdatoer i 2022:
8. mai i Hægebostad
5. juni i Eiken 

VEL MØTT TIL ET GODT KONFIRMANTÅR!

Bernt Rune Sandrib, sogneprest    
 

Tilbake