Sammen som Kirke i hele verden - Mongolia - Fra Kristi himmelfartsdag til St.Hans


Hei! Familien vår: Rita, Kjetil, Oda Linnea, Lene Mathea og Simen August reiser til Mongolia til høsten....... 

 

Til høsten reiser familien Jonasmo fra Hægebostad kommune til Mongolia i tjeneste for misjonen v/Norsk Luthersk Misjonssamband. De hilser oss slik:  «HEI! FAMILIEN VÅR: RITA, KJETIL, ODA LINNEA, LENE MATHEA OG SIMEN AUGUST REISER TIL MONGOLIA TIL HØSTEN. DER SKAL RITA OG KJETIL ARBEIDE FOR MISJONEN, OG BARNA SKAL GÅ PÅ SKOLE. VIL DU STØTTE ARBEIDET VI SKAL GÅ INN I OG VÆRE EN DEL? DA KAN DU GI EN GAVE GJENNOM AKSJONEN TIL EIKEN OG HÆGEBOSTAD MENIGHETER: SAMMEN SOM KIRKE I HELE VERDEN – MISJON I MONGOLIA!»

Koronatida har satt mange nasjoner, organisasjoner og misjoner i en vanskelig situasjon. Vi oppfordrer hverandre til å gi en ekstra raus gave under denne satsningen.
Du kan gi en gave på VIPPS: 683595, eller direkte på Facebook. (Les nederst om hvordan du kan gi på VIPPS med skattefordel!)

Du kan også bruke giro/bankinnbetaling. Da må du merke innbetalingen tydelig med: «Sammen  som kirke».  Kontonummer Eiken: 3123.12.00048; eller Hægebostad: 3123.12.00196.

Verden for Kristus - Sammen som kirke i hele verden.

"Sammen som kirke i hele verden" varer fra Kristi himmelfartsdag til St. Hans.

GI MED SKATTEFORDEL: Gir du minst kr. 500,- til menigheten gjennom et kalenderår, er du berettiget til å få beløpet fratrukket på skatten. Gave til "Sammen som kirke i hele verden"-aksjonen kan inngå i minstebeløpet. Eller: Gir du kr. 500,- eller mer til denne aksjonen, er du allerede fradragsberettiget. Vær oppmerksom på at vi må ha ditt personnummer på kirkekontoret for at du skal få skattefradrag. VIPPS-nummer til denne aksjonen - med skattefordel:
Skattefritt gjennom Eiken kyrkjelyd: 687829
Skattefritt gjennom Hægebostad menighet: 687827

Tilbake