Konfirmant 2024-2025 - info og påmelding


Velkommen som konfirmant 2024-25!

Kjære 8.-klassing! Med dette lille brevet vil vi ønske deg velkommen som konfirmant, og gi deg de opplysningene du i første omgang behøver. Påmelding:  https://www.haegebostad.kirken.no/Påmelding  Tidlig påmelding gjør vår planlegging enklere. Og helst før 20. juni.

 

Jeg tror konfirmasjonstida vil gi deg mange gode opplevelser. Og du vil merke at du og de andre konfirmantene har en spesiell plass i menigheten dette året.

Konfirmasjon henger sammen med dåpen. Det er ikke alle som er døpt som barn. En del konfirmanter bestemmer seg dermed for å bli døpt i løpet av konfirmasjonstida. Selve konfirmasjonshandlingen på konfirmasjonsdagen forutsetter at du er døpt. Alle er velkommen til å delta i opplegg og undervisning. ”Konfirmasjon” betyr ”bekreftelse”, og vårt ønske for deg er at du skal få styrket – eller bekreftet  -troen din på Gud som har skapt deg, elsker deg, sendte Jesus som frelseren din, og har en plan for livet ditt!

 

Konfirmasjonsundervisningen vil normalt gå ca 2 tirsdager i måneden kl. 17.30, normalt med 1 eller 1 ½ times varighet. På de fleste av samlingene vil konfirmantene fra begge menighetene i kommunen være sammen, og noen ganger vil man ha opplegg hver bygd for seg. Og noen ganger spiser vi sammen.

 

Prest Bernt Rune Sandrib har hovedansvaret for undervisningen, og noen ganger har vi spennende gjester.

Blant tema som berøres, kan jeg nevne:

«Hva er det Å TRO»; «Hvem er Gud?» «Jesu liv og Verk», «Misjon»; «Vennskap og Nestekjærlighet»; «Kirka og gudstjenesten»; «Bibel og Bibelbruk»; «Å leve som Guds barn i Guds verden»; «Dåp og Nattverd»; «Frelseshistorien»;» «Den Hellige Ånd», «Kristen - Motor – Trafikk», «Døden og det kristne håpet».

Utenom den faste undervisningen, vil du få oppgave i en av barneaktivitetene som fins i bygda di, og det hører med til opplegget at alle konfirmantene skal være minst 8 ganger på gudstjeneste i løpet av året. Av og til kan du være kirkevert, kjøre prosjektoren, synge/spille. Dessuten legger vi opp til gruppesamlinger hjemme hos noen i menigheten. Det planlegges en overnattingstur 20.-21. september på Undeland, så det er viktig å holde av de dagene - veldig gøyJ! Og på vinteren har vi pleid å dra på dagstur på heia med scooter. Akkurat nå er det vanskelig å love tilbud om Israelstur, slik vi har gjort i mange år.

 

Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene er en av de viktige gudstjenestene i konfirmanttida. Eikenkonfirmantene presenteres i si kyrkje 15. september; Hægebostadkonfirmantene i sin kirke 22. september.

 

Siden konfirmasjon er noe du selv velger, stilles noen krav til deg:

-At du møter trofast og presis til timene.

-At du holder ro og orden.

-At du tar med deg det undervisningsmateriell som du får beskjed om til hvert samvær.

-At du følger det opplegget som er lagt opp – også med deltakelse på gudstjenester og andre oppgaver du blir tildelt.

 

God oppførsel er viktig for at alle skal trives.

Nødvendig fravær utenom sykdom må meldes av foreldre på forhånd.

Konfirmasjonsdatoer i 2025:

Søndag 11. mai i Hægebostad

Søndag 1. juni i Eiken

VEL MØTT TIL ET GODT KONFIRMANTÅR!

 

Bernt Rune Sandrib, sogneprest

Tilbake