Årskalender for alderstilpassede trosopplæringstiltak


Alderstilpassede trosopplæringstiltak i Hægebostad og Eiken menigheter 2022-23

Det fins mye godt barnearbeid i menighetene. Noe foregår i kirkene og noe i bedehusene. Her er en oversikt over de tiltakene som er særskilt tilpasset enkelte årskull, og som er knyttet til kirkene.

Tilbake