Konfirmantprogrammet 2024-25


Her er høstens konfirmantprogram for nye konfirmanter!

15. september

Søndag kl. 11

Eikenkonfirmantane

Eiken kyrkje

Presentasjonsgudsteneste  Eikenkonfirmantar

 

17. september

17.30-19.00

Alle konfirmanter

Eiken kyrkje

Oppstart. Dåpen og konfirmasjon. Å være ung.

Konf.logg 1,8: Hvor hører du hjemme? Hvem stoler du på?

20.-21. september

Fredag kl. 18-lørdag kl. 15

Alle konfirmanter

Konfirmanttur til Undeland

Fredag: Hvem er Jesus og hvorfor døde han på korset?

Fredag: Filmkveld

Lørdag: -Vennskap, Verdi og Nestekjærlighet

Konf-logg 6

 

 

Konf-logg 2, 18

22. september

Søndag kl. 11

Hægebostad-konfirmantene

Hægebostad kirke

Presentasjon av Hægebostadkonfirmanter

 

26. september

20.00-21.30

Konfirmantforeldre

Hægebostad, Kirkestova

KONFIRMANT-FORELDREMØTE

(Konfirmantene har fri)

 

15. oktober

17.30-19.00

Alle konfirmantene

Hægebostad, Kirkestova. Kveldsmat.

-Gud har talt – og taler. Bibelen

-Hvem er Gud? Den store fortellingen

Konf.logg 3

Konf.logg 5

29. oktober

17.30-18.30

Alle konfirmantene

Eiken kyrkje

Misjon: Ord og Handling - ved Anine!!

 

12. november

17.30-19.00

Eikenkonfirmantane

Hos Tom og Nina Eiken

Bønn

Konf.logg 16

12. (eller 19.) november

17.30-19.00

Hægebostadkonfirmantene

Private hjem

Bønn

Konf.logg 16

26. november

17.30-19.00

Alle konfirmantene

Eiken kyrkje

Alle konfirmantene – vi forbereder felles lysmesse

 

Konf.logg 15

3. desember

17.30-ca 19.00

Alle konfirmantane

Hele kommunen

Blomsteraksjon

Vi besøker eldre med blomster

8. desember

17.00

Alle konfirmantene

Eiken kyrkje

Felles lysmesse i Eiken kyrkje

Lysmesse

Tilbake